Header image  
 
line decor
  
line decor
 
 


 
 
ЗА ФИРМАТА

Фирмата е основана през септември 1990 г. в София.

От този момент колективът й, състоящ се от висококвалифицирани програмисти и юристи, работи в три основни направления:

  1. разработване и поддържане на програмни продукти, обслужващи дейностите, свързани с човешките ресурси и работната заплата в предприятията;
  2. информационно и административно обслужване на звената от системата на средното образование в Република България;
  3. решаване на нестандартни задачи по задание на конкретен клиент.

Дългогодишната ни практика и големият професионален опит позволяват да реагираме бързо и адекватно на потребностите на нашите клиенти, които към настоящия момент са над 1200.