Header image  
 
line decor
  
line decor


 
 
ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ДОКС
(ДЕМО ВЕРСИЯ)

За да изтеглите демо версията, трябва да кликнете върху следния линк:

Download Docs.exe

Последователно се отварят една или две стандартни диалогови кутии (в зависимост от интернет браузъра, с който работите), от които трябва да излизате, като избирате [Run] или [Open]. След това се зарежда прозорец за инсталиране с необходимите инструции. След като инсталацията приключи, на десктопа на Вашия компютър ще се появи икона с надпис ДОКС ДЕМО .

Демо версията на ДОКС съдържа всички видове банкови документи, с които работи продуктът. Тя се различава от реално действащия продукт единствено по това, че допуска отпечатване само на един вид документ – Платежно нареждане за директен дебит.

При стартиране на ДОКС се зарежда демонстрационна база данни. В дясната част на екрана има списък с попълнени документи – по един от всеки вид. Вие можете да създадете и да запишете произволен брой Ваши документи, да изтривате и да редактирате вече създадени документи.

Подробни указания за работа с продукта можете да прочетете в ръководството за работа.

начало на страницата