Header image  
 
line decor
  
line decor
 
 


 
 
ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ФОРТЕ ДОГОВОРИ
(ДЕМО ВЕРСИЯ)

За да изтеглите демо версията, трябва да кликнете върху следния линк:

Download ForteGD.exe (1.63 MB)

Последователно се отварят една или две стандартни диалогови кутии (в зависимост от версията, която е инсталирана на компютъра Ви), от които трябва да излизате, като избирате [Run] или [Open]. Следващата кутия е на WinRar Self-Extractor. В нея трябва да посочите директория, в която да инсталирате демо версията (най-добре е да напишете C:\Forte_GD) и да изберете [Extract]. При тази процедура се изтегля файл, който се саморазархивира в директорията C:\FORTE_GD.
За да заредите ФОРТЕ Договори, трябва да отворите директорията C:\FORTE_GD (например като използвате иконата My Computer), да намерите в нея програмата CONTRACTS.EXE и да я стартирате с двоен клик на мишката.

Ако по някаква причина не можете да свалите демо версията, можете да се свържете с нас, за да Ви я изпратим на компакт диск или на дискета.

Демо версията на ФОРТЕ Договори е абсолютно пълноценна, което позволява чрез разиграване на различни ситуации да получите представа за функционалните възможности на системата. Наложеното ограничение, коeто прави продукта неизползваем в реални условия е, че осигурителните проценти, ДДФЛ и другите нормативно определени стойности са за 2010 г. (независимо от това, че въведените примерни данни са за 2011 г.)

Подробни указания за работа с продукта можете да прочетете от ръководството за работа, което се намира в директорията C:\FORTE_GD, в която е инсталирана демо версията. Това е файлът Упътване_Договори.DOC, който може да се зареди в WORD и да се отпечата.

начало на страницата