Header image  
 
line decor
  
line decor
 
 


 
 
ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ФОРТЕ ПЕРСОНАЛ
(ДЕМО ВЕРСИЯ)

За да изтеглите демо версията, трябва да кликнете върху следния линк:

Download ForteP.exe (2.95 MB)

Последователно се отварят една или две стандартни диалогови кутии (в зависимост от версията, която е инсталирана на компютъра Ви), от които трябва да излизате, като избирате [Run] или [Open]. Следващата кутия е на WinZip Self-Extractor и от нея трябва да изберете [Unzip]. При тази процедура се изтегля файл, който се саморазархивира в директорията C:\FORTE_P. След саморазархивирането трябва да затворите кутията с [Close].
За да заредите ФОРТЕ Персонал, трябва да отворите директорията C:\FORTE_P (например като използвате иконата My Computer), да намерите в нея програмата STAFF.EXE и да я стартирате с двоен клик на мишката.

Ако по някаква причина не можете да свалите демо версията, можете да се свържете с нас, за да Ви я изпратим на компакт диск или на дискета.

Демо версията на ФОРТЕ Персонал е абсолютно пълноценна, което позволява чрез разиграване на различни ситуации да получите представа за функционалните възможности на системата. Наложените ограничения, които правят продукта неизползваем в реални условия, са:

  1. максимален брой на служителите (10)
  2. забранено e приключването на месеца
  3. забранен е експортът на данни за подаване на Уведомление по чл. 62, ал. 4 КТ
  4. забранено е отпечатването на документи

При стартиране на ФОРТЕ Персонал се зарежда демонстрационна база данни. В дясната част на екрана има списък на персонала, включващ 8 записа. Вие можете да въведете още 2 записа, да изтривате и да редактирате вече записани данни.

Подробни указания за работа с продукта можете да прочетете от ръководството за работа, което се намира в директорията C:\FORTE_P, в която е инсталирана демо версията. Това е файлът STAFF.DOC, който може да се зареди в WORD и да се отпечата.

начало на страницата