Header image  
 
line decor
  
line decor
 
 


 
 
ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ФОРТЕ ЗАПЛАТИ
(ДЕМО ВЕРСИЯ)

За да изтеглите демо версията, трябва да кликнете върху следния линк:

Download ForteZ.exe (3.87 MB)

Последователно се отварят една или две стандартни диалогови кутии (в зависимост от версията, която е инсталирана на компютъра Ви), от които трябва да излизате, като избирате [Run] или [Open]. Следващата кутия е на WinZip Self-Extractor и от нея трябва да изберете [Unzip]. При тази процедура се изтегля файл, който се саморазархивира в директорията C:\FORTE. След саморазархивирането трябва да затворите кутията с [Close].

Тъй като ФОРТЕ Заплати не може да работи без модула ФОРТЕ Персонал, чиято база данни използва, демо версията съдържа и двата модула.
За да заредите ФОРТЕ Персонал, трябва да отворите директорията C:\FORTE (например като използвате иконата My Computer), да намерите в нея програмата STAFF.EXE и да я стартирате с двоен клик на мишката. За да заредите ФОРТЕ Заплати, трябва от същата директория да стартирате програмата SALARIES.EXE

Демо версията на ФОРТЕ Заплати е абсолютно пълноценна, което позволява чрез разиграване на различни ситуации да получите представа за функционалните възможности на системата. Наложените ограничения, които правят продукта неизползваем в реални условия, са:

  1. максимален брой на служителите (10)
  2. забранено e приключването на месеца
  3. забранен е експортът на данни към НОИ и към обслужващите банки
  4. забранено е отпечатването на фишове

При стартиране на ФОРТЕ Заплати се зарежда демонстрационна база данни. В дясната част на екрана има списък на персонала, съдържащ 8 записа. Във ФОРТЕ Персонал Вие можете да въведете още 2 записа, да изтривате и да редактирате вече записани данни. Допълнителните данни, които са необходими за изготвянето на ведомост, се въвеждат и редактират във ФОРТЕ Заплати.

Подробни указания за работа с продукта можете да прочетете от ръководствата за работа, които се намират в директорията C:\FORTE_S, в която е инсталирана демо версията. Това са файловете STAFF.DOC (за ФОРТЕ Персонал) и SALARIES.DOC (за ФОРТЕ Заплати), които могат да се заредят в WORD и да се отпечатат.

начало на страницата