Header image  
 
line decor
  
line decor
 
 


 
 
ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ДОКС — АВТОМАТИЗИРАНО ПОПЪЛВАНЕ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА БАНКОВИ ДОКУМЕНТИ

СЪОБРАЗЕН С НАРЕДБА No 3/16.07.2009 Г. НА БНБ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАТЕЖНИ ОПЕРАЦИИ И ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ, В СИЛА ОТ 1 НОЕМВРИ 2009 г.

ДОКС облекчава и ускорява чувствително дейността по изготвянето на банковите платежни документи

  1. преводно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета
  2. преводно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета (многоредово)
  3. преводно нареждане за кредитен превод
  4. преводно нареждане за директен дебит
  5. нареждане разписка
  6. вносна бележка
  7. платежно искане
  8. бюджетно платежно нареждане
  9. съгласие за директен дебит

Попълването на всяко поле от документите става от свързан към него номенклатурен списък, който се изготвя от потребителя в съответствие с конкретните потребности. В номенклатурите могат да се добавят или изтриват записи, както и да се поправят вече въведени данни.

След като даден документ е попълнен и записан, той може да бъде зареден отново, редактиран и отпечатан с новите данни или по негов образец да се създаде и запише нов документ. Това дава възможност за много бързо изготвяне на еднотипните документи (задължения към ДОО, данъци и др...).

Продуктът изисква компютър с операционна система Windows 95 и по-висока версия, лазерен, мастиленоструен принтер или матричен принтер, работещ под управлението на Windows. Отпечатването на документите се извършва на бели листове формат А4. Шаблоните на платежните документи са съобразени напълно с Наредба No 3, което гарантира приемането им във всички банкови клонове.

начало на страницата