Header image  
 
line decor
  
line decor
//  
 


 
 
ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ФОРТЕ ПЕРСОНАЛ

Продуктът изисква компютри с операционна система Windows 95 и по-висока версия, лазерен или матричен принтер.

Във функционален аспект ФОРТЕ Персонал осигурява:

  1. създаване на различни шаблони, обслужващи вътрешния документооборот (трудов договор, допълнително споразумение към трудов договор, заповед за отпуск и т. н...), автоматичното им попълване с данните на съответния служител и отпечатването им;
  2. предаване на дискета съобразно изискванията на НАП, на уведомленията по чл. 62, ал. 4 КТ за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори;
  3. справки за ползваните и оставащите дни в платен и други видове отпуски, както и за дните във временна неработоспособност;
  4. таблични справки, дефинирани от потребителя.

Продуктът е придружен от ръководство за работа.

Цена (с включен ДДС): 300 лв.

Забележка. Посочената цена включва гаранционна поддръжка и получаване на всички нови версии в продължение на една година от закупуването на продукта.

Цена (с включен ДДС) на годишния абонамент след изтичане на гаранционния срок: 180 лв.

начало на страницата