Header image  
 
line decor
  
line decor
 
 


 
 
ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ НОРД- НОРМАТИВНА УРЕДБА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

НОРД работи под WINDOWS 95 и по-високи версии и не изисква лицензирането на никакъв допълнителен софтуер за работата си.

Потенциални потребители на програмния продукт са директорите и счетоводителите на детски градини, училища и обслужващи звена, специалистите по образованието в общините, експертите в МОН и в РУО на МОН.

НОРД поддържа в актуален вид около 100 нормативни актове и поднормативни документи, които действат в управленската, трудово-правната и финансовата сфера в областта на средното образование. Системата е създадена специално за сферата на средното образование и това й дава ред предимства в сравнение с другите програмни продукти, съдържащи нормативни актове – по-ниска цена, възможност за работа на по-непретенциозни компютри, наличие и поддържане на специфични само за образователната сфера документи (указания, правила, заповеди, и писма, издадени от Министерството на образованието и науката).

Интерфейсът е стандартен и лесен за работа. В зависимост от предпочитанието на потребителя документите могат да се групират по видове (Кодекси, Закони, Наредби и т.н...), по раздели (Общи, Управление на средното образование, Трудово-правни и осигурителни, Финансово-правни, Административно-правни) или по годината на обнародването им.

НОРД предоставя помощни инструменти за търсене на думи или фрази в документите, изграждащи системата. Особено полезни са създадените препратки между свързаните текстове, които позволяват лесно да се проследи нормативната уредба на даден казус. Документите или части от тях могат да бъдат отпечатани или експортирани във файл.

Продуктът е придружен от ръководство за работа. Базата данни се актуализира два пъти на месец на абонаментен принцип през Интернет.

Цени (с включен ДДС):

Инсталационният пакет е безплатен. Заплаща се годишен абонамент, чиято стойност зависи от броя на компютрите, на които е инсталиран НОРД и е, както следва:

Абонаментен лиценз за 1 или 2 компютъра – 190 лв.
Абонаментен лиценз за 3 или 4 компютъра – 250 лв.
Абонаментен лиценз за повече от 4 компютъра – 316 лв.
Абонаментен лиценз за мрежа – 232 лв.

Обявените цени са за брой компютри за един клиент – училище, детска градина, обслужващо звено и т.н...

начало на страницата