Header image  
 
line decor
  
line decor
 
 


 
 
СЕДРА - ИНСТАЛИРАНЕ
 

За да изтеглите програмата или упътването за работа, изберете нужния Ви линк и кликнете въру него.

Инсталиране на СЕДРА

Упътване за работа

При избор на Инсталиране на СЕДРА последователно ще се отворят една или две стандартни диалогови кутии (в зависимост от версията, която е инсталирана на компютъра Ви), от които трябва да излизате, като избирате [Run] или [Open]. По този начин се стартира инсталиращият модул на СЕДРА, който изисква ключ за инсталиране. За да го получите, можете да позвъните на посочените в диалоговия прозорец телефони всеки работен ден от 11.30 до 17 часа.

За да се извърши стандартна инсталация, е достатъчно да натиснете бутона Инсталиране. По подразбиране се предлага СЕДРА да бъде инсталирана в папка C:\SEDRA, като при необходимост можете да я промените.

При кликване върху линк Упътване за работа се преминава през стандартна диалогова кутия, в която трябва да посочите дали искате да отворите или да запишете изтегления файл.

условия на промоцията
начало на страницата