Header image  
 
line decor
  
line decor
 
 


 
 
СЕДРА - УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА
 
Съставянето на седмичното разписание е единственият сектор от администрирането на училището, в който до създаването на СЕДРА не съществуваше реално работещ български продукт

 

Нашият продукт постига автоматично подреждане на седмичното разписание, съобразявайки се с изискванията на Наредба No 10 на МЗ, след което, ако е необходимо, дава възможност за допълнителни ръчни корекции в рамките на постигнатите по отношение на наредбата резултати. СЕДРА предлага динамично включване и изключване на различни опции при реденето на седмичното разписание, което осигурява постигането на много добър краен резултат.

 
Предлагаме ви да инсталирате и да изпробвате СЕДРА във вашето училище БЕЗПЛАТНО!

 
 • Срокът на промоцията е до 31.07.2019 г. След тази дата програмата ще остане инсталирана, но няма да работи

  В този период можете да въведете данните за вашето училище или да ги прехвърлите от Admin L/Pro и да съставите седмичното разписание. За това ще ви помогне подробното ръководство за работа. След зареждането му в MicrosoftWord е препоръчително да кликнете върху бутона Enable Editing, за да се възстановите оригиналното форматиране на файла

  От 25.06.2019 г. нашите консултанти ще отговарят по телефона на въпросите Ви, свързани с работата на програмния продукт и при затруднения ще ви оказват непосредствена помощ при съставянето на седмичното разписание, като анализират вашите данни, изпратени по електронната поща.

 • Ангажимент за необвързаност

  Моля, обърнете внимание, че инсталирането и използването на СЕДРА в рамките на тази промоция не ви ангажира по никакъв начин с никакви плащания.

 • След края на промоцията

  В случай, че одобрите продукта, положените усилия няма да са напразни, тъй като всички въведени данни ще бъдат запазени. Ако СЕДРА ви хареса и решите да продължите да я използвате, можете да го направите при следните условия

 • За възползвалите се от промоцията клиенти цената на СЕДРА е 96 лв. (с включен ДДС)

  Внимание! Посочената цена включва лиценз за работа за два учебни срока.

  След изтичането на лиценза той може да бъде подновен след заплащане на нова абонаментна такса.

  През всеки лицензионен период фирмата гарантира на абонатите си отстраняването на евентуално открити грешки в програмата.

  инсталиране на СЕДРА
  начало на страницата