Header image  
 
line decor
  
line decor
 
 


 
 
ФОРТЕ ЗАПЛАТИ — НОВИ ВЕРСИИ
 
 
Внимание!!! Преди да започнете актуализирането, проверете кой е номерът на версията, с която работите. Първата нова версия, която ще инсталирате, трябва да е със следващия номер, след което последователно трябва инсталирате всички следващи версии

 

За да изтеглите нова версия или информацията за нея, изберете нужния Ви линк и кликнете въру него.

 1. Персонал и Заплати - Версия 18.4 (19 февруари 2024 г.)

  Инсталиране на Версия 18.4

  Копиране на Версия 18.4

  Новостите във ФОРТЕ 18.4

 2. Персонал и Заплати - Версия 18.3 (1 февруари 2024 г.)

  Инсталиране на Версия 18.3

  Копиране на Версия 18.3

  Новостите във ФОРТЕ 18.3

 3. Персонал и Заплати - Версия 18.2 (30 януари 2024 г.)

  Инсталиране на Версия 18.2

  Копиране на Версия 18.2

  Новостите във ФОРТЕ 18.2

 4. Персонал и Заплати - Версия 18.1 (18 януари 2024 г.)

  Инсталиране на Версия 18.1

  Копиране на Версия 18.1

  Новостите във ФОРТЕ 18.1

Линкът Инсталиране на Версия служи за директно инсталиране, докато линкът Копиране на Версия дава възможност за запис на актуализационния пакет (например, ако трябва да го инсталирате на друг компютър). И в двата случая последователно ще се отворят една или две стандартни диалогови кутии (в зависимост от браузъра, който е инсталиран на компютъра Ви), от които трябва да продължавате, като избирате [Run] или [Open]. По този начин, ако сте избрали Инсталиране на Версия, направо се стартира нашият актуализиращ модул, работата с който е описана в следващия абзац. Ако сте избрали Копиране на Версия се минава през допълнителна диалогова кутия за запис. След като пакетът е записан, от него трябва да стартирате Setup.exe, с което инсталацията се поема от актуализиращия модул.

В диалоговата кутия на актуализиращия модул трябва да посочите папка за инсталиране, като тя задължително трябва да е работната папка на ФОРТЕ. По подразбиране всеки път Ви се предлага C:\WinForte. Ако Вашата програма не е инсталирана в папката C:\WinForte, трябва да натиснете бутона [...] и да посочите папката, в която се намира продуктът. След като сте се убедили, че сте посочили правилната папка, можете да стартирате процеса с натискане на бутона [Актуализация].

При кликване върху линк Новости се преминава през стандартна диалогова кутия, в която трябва да посочите дали искате да отворите или да запишете изтегления файл.

Пълното упътването за работа с ФОРТЕ се актуализира периодично и може да бъде изтеглено от тук

начало на страницата