Header image  
 
line decor
  
line decor
 
 


 
 
СЕДРА — НОВИ ВЕРСИИ
 
Внимание!!!Ако Вашата програма е лицензирана към настоящия момент, при актуализирането не е необходим ключ. Новата версия на СЕДРА е с номер 5.22.

 

За да изтеглите нова версия или информацията за нея, изберете нужния Ви линк и кликнете въру него.

 1. СЕДРА - Версия 5.22 (06 януари 2022 г.)

  Инсталиране на Версия 5.22

  Копиране на Версия 5.22

  Новостите в СЕДРА 5.22

  Наредба № 10 на МЗ (обн., ДВ, бр. 54 от 2014 г., изм. и доп., бр. 31 от 2017 г., бр. 11 от 2018 г.)

 2. СЕДРА - Версия 5.21 (26 юни 2020 г.)

  Инсталиране на Версия 5.21

  Копиране на Версия 5.21

  Новостите в СЕДРА 5.21

  Наредба № 10 на МЗ (обн., ДВ, бр. 54 от 2014 г., изм. и доп., бр. 31 от 2017 г., бр. 11 от 2018 г.)

Линкът Инсталиране на версия служи за директно инсталиране на новата версия, докато линкът Копиране на версия дава възможност за запис на актуализационния пакет (например, ако трябва да го инсталирате на друг компютър). И в двата случая последователно ще се отворят една или две стандартни диалогови кутии (в зависимост от браузъра, който е инсталиран на компютъра Ви), от които трябва да продължавате, като избирате [Run] или [Open]. По този начин, ако сте избрали Инсталиране на версия, направо се стартира нашият актуализиращ модул, работата с който е описана в следващия абзац. Ако сте избрали Копиране на версия се минава през допълнителна диалогова кутия за запис. След като пакетът е записан, от него трябва да стартирате Setup.exe, с което инсталацията се поема от актуализиращия модул.

При кликване върху линк Новости се преминава през стандартна диалогова кутия, в която трябва да посочите дали искате да отворите или да запишете изтегления файл.

Пълното упътването за работа със СЕДРА се актуализира периодично и може да бъде изтеглено от тук

начало на страницата